24/7

online

+38 095 812 2046

+38 095 812 2046

innot needed textfoanother not needed text@dystlabdummy text.store

Історія версій. Завантажити ТехЕдітор

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

Програма TechEditor використовується для розробки інженерних звітів, наукових статей, проектно-конструкторської та іншої технічної документації.

Тут Ви можете ознайомитися з історією розвитку редактора і дізнатися, які версії передували його останній (поточній) редакції.

Після додавання до кошику, перейдіть до оформлення замовлення

Історія версій і змін інженерного редактора TechEditor

24-07-2020 :: TechEditor 0.8.3

 • Виправлені помилки
 • Нові опції в налаштуваннях (ручна настройка затримки перед автоматичним розрахунком; збереження розмірів; дерево проекту може бути зліва чи справа та ін.)
 • Математичні операції за замовчанням виконуються за типом Extended, тобто 10/3 тепер поверне 3.333 ..., а не 3 як раніше (раніше результат був цілочисельний Integer)
 • Конвертер одиниць виміру у вікні Калькулятор
 • Команди для швидкої вставки змінних
 • Новий тип змінних — "фізична величина" для роботи з одиницями вимірювання (понад 100 встановлених одиниць виміру)

01-07-2020 :: TechEditor 0.8.2

 • Виправлені помилки
 • Додана опція програми для відключення Welcome page

28-06-2020 :: TechEditor 0.8.1

 • Критично важливе оновлення: виправлена помилка у роботі менеджера стилей (у версії 0.8.0 стилі не зберігалися у файлі документа)

24-06-2020 :: TechEditor 0.8.0

 • Виправлені помилки (при роботі з вікном стилю формул; при роботі з вікном попереднього перегляду; при вставці малюнків через діалог; при роботі з буфером обміну та ін.)
 • Оновлене вікно калькулятора + базовий функціонал з перетворення одиниць вимірювання
 • Оновлене вікно опцій + нові опції програми
 • Незалежні операції Undo / Redo для тексту і діаграм
 • Вкладка "Diagram objects" замінена на плаваюче вікно (команда "Add objects..." на вкладці Diagrams)
 • Зміни в локалізаціях програми
 • Отладчик розрахункової моделі (інструмент зміни скрипта "на льоту", минаючи скрипт модулів)
 • Welcome page
 • Вікно оновлення програми замінено повідомленням (в рядку повідомлень)
 • Розбиття на сторінки в діаграмах (якщо включена опція у Налаштуваннях)
 • Іконки на вкладках редактора
 • Роздільник розрядів в Аліасах формул "100 000" (якщо в опціях обраний тип Number)

20-04-2020 :: TechEditor 0.7.3

 • Виправлені помилки
 • Заміна тексту в аліасах, скриптових вставках, цитатах, формулах

17-04-2020 :: TechEditor 0.7.2

 • Елементи діаграми розміщені на окремій вкладці "Diagram objects"
 • Виправлені помилки: при роботі з вузлами дерева проекту; при завантаженні даних з файлів попередніх версій; при натисканні на списку повідомлень та ін.

12-04-2020 :: TechEditor 0.7.1

 • Актуалізована довідкова документація (версія 1.1.1)
 • Виправлена робота команди "Save document as ..."
 • Виправлена робота команди "Empty Trash"
 • Виправлені помилки при завантаженні даних з колишнього формату
 • Додана команда "Search batch ..."

09-04-2020 :: TechEditor 0.7.0

 • новий формат даних (колишній формат файлу підтримується з незначними обмеженнями)
 • діаграми, блок-схеми, майндмепи
 • нове розрахункове ядро ​​програми
 • робота з декількома документами, об'єднання документів в загальний "проект"
 • кожен модуль розрахункової моделі можна поставити на паузу (виключити з розрахунку)
 • функція QuoteDateName замінена на QuoteTextData
 • тип Double у вбудованих функціях замінений на Extended; покращена робота з округленням чисел
 • таблиці в розрахункових модулях тепер використовуються тільки як коментарі (ігноруються в розрахунку)
 • менеджер даних замінений на розділ Data units
 • зміни в дереві проекту: фільтр вузлів; виділення напівжирним шрифтом поточного (активного) документа тощо


14-01-2020 :: TechEditor 0.6.1

 • исправлены ошибки, возникающие в окне предпросмотра и мененджера данных
 • улучшена локализация программы
 • в свойствах документа можно добавить автора, название документа, комментарий

06-01-2020 :: TechEditor 0.6.0

 • исправлены ошибки при загрузке некоторых опций, устранены проблемы с быстрыми кнопками
 • добавлена опция проверки обновлений через Интернет (в том числе автоматически, при загрузке программы — см. Настройки)
 • окно настроек перед печатью, окно предварительного просмотра и свойства документа объединены в единое окно "Предпросмотр и свойства..."
 • исправлена проблема сохранения настроек документа для печати
 • в Менеджере данных добавлены категории (каждый объект данных может быть отнесен к определенной категории)
 • поддержка режимов экрана с высокой плотностью пикселей ("High DPI")
 • поддержка работы с несколькими мониторами, имеющими различные значения DPI
 • масштабирование; импорт, экспорт и печать не зависят больше от DPI экрана

15-11-2019 :: TechEditor 0.5.3

 • улучшена безопасность работы с документами
 • добавлена опция создания резервной копии при открытии документа (включена по умолчанию)
 • поддержка пользователей теперь осуществляется и через e-mail — Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • и др. незначительные улучшения

22-10-2019 :: TechEditor 0.5.2

 • устранены некоторые ошибки, связанные со стилями текста
 • настройки каждого листа (Page Setup...) сохраняются вместе с документом
 • добавлено окно для настройки шрифта формул (Equation style)
 • менеджер данных теперь размещается на инструментальной вкладке (слева)
 • добавлена возможность отфильтровать данные в Менеджере данных
 • в разделе Help (Помощь) добавлены кнопки доступа к справке и примерам расчета
 • удалена функция QuoteByID. Используйте вместо нее функцию QuoteByName
 • представлен новый бесплатный пример от Шамиля Нури "Расчет железобетонного элемента с одиночной арматурой на действие изгибающего момента" и многое другое

09-09-2019 :: TechEditor 0.5.1

 • все листы и модули теперь используют единый список текстовых стилей
 • при добавлении нового листа или модуля сразу открывается вкладка для его редактирования
 • в главное меню программы добавлена кнопка "Выход"
 • поля и прочие атрибуты сохраняются вместе с листом (модулем)
 • добавлено всплывающее меню для вкладок редактора
 • улучшена работа с менеджером данных и многое другое

16-08-2019 :: TechEditor 0.5.0

 • новый интерфейс ленты инструментов
 • функции "Настройка страницы", "Предварительный просмотр"
 • поддержка RTL-письма (для языков с написанием текста справа налево)
 • закладки (bookmarks)
 • сноски (Footnote, Endnote, Sidenote), выноски (TextBox)
 • функции для работы с таблицами: выбор строк/столбцов/ячеек/таблицы; вертикальное выравнивание; поворот текста в ячейке на 90, 180, 270 градусов;
 • база данных для хранения заготовок текста
 • функции цитирования информации на листе: Quote(X) — вывод числа, переменной, функции или выражения X (расчетная модель полностью поддерживается); QuoteText(S) — вывод строки текста S; QuoteDataName('data') — вывод строки из базы данных с именем 'data'; QuoteDataID(12) — вывод строки с номером 12 из базы данных
 • подсчет количества символов в документе (с пробелами и без)
 • бесплатный шаблон по расчету стальной балки с электрическим тельфером (шаблон #21)

03-08-2019 :: TechEditor 0.4.2

 • общие улучшения и исправления программы
 • проверку правописания можно включать/отключать раздельно для листов и/или модулей
 • устранена ошибка в работе калькулятора (калькулятор не работал, если программа запускалась через открытие файла)
 • улучшен вывод сообщений пользователю
 • в раздел ленты инструментов "Помощь" добавлены ресурсы для поддержки пользователей TechEditor: видео на YouTube, группа в DS Community
 • новые языки в проверке правописания (итальянский, французский)
 • в раздел "Инструменты" добавлена функция "Пакетная обработка" (с базовой функцией сохранения нескольких файлов)
 • бесплатный шаблон по расчету ЖБК на трещиностойкость (#20)

24-07-2019 :: TechEditor 0.4.1

 • общие улучшения и исправления программы
 • автоматическая проверка орфографии (английский, русский, украинский языки)
 • функции Undo, Redo на вкладке ленты инструментов "Правка"
 • изменение положения вкладок документа перетаскиванием
 • в функциях интерполяции учтен обратный порядок расположения чисел
 • проверка версии программы, в которой был создан документ
 • значки модулей / листов подсвечиваются в дереве документа в зависимости от состояния (ошибка, предупреждение, подсказка)

03-07-2019 :: TechEditor 0.4.0

 • общие улучшения и исправления программы
 • изменена лента инструментов (вкладки Форматирование и Моделирование объединены в единую вкладку Документ)
 • реализовано автосохранение документа
 • добавлена команда "дублировать" для модулей / листов
 • исправлена ошибка при показе скриптовых вставок
 • улучшения в калькуляторе: исправлено отображение числа в научном формате, установлена связь с активным листом, добавлена кнопка "=" (обновить)
 • улучшен вывод сообщений
 • новые бесплатные шаблоны из Dystlab Store

23-06-2019 :: TechEditor 0.3.3

 • общие улучшения и исправления программы
 • более компактный вид калькулятора, новые функции "очистить", "копировать"
 • новые бесплатные шаблоны инженерных расчетов
 • новые функции расчетного движка VectorInterp, MatrixInterp для линейной и перекрестной интерполяции
 • дополнен и расширен файл справки

16-06-2019 :: TechEditor 0.3.2

Критически важное обновление!

 • исправлена ошибка сохранения структуры документа (до этого, узлы в дереве проекта могли отображаться некорректно). Потери данных в документе не произойдет, но может потребоваться повторная компоновка его структуры (например, перемещение вложенных узлов).

13-06-2019 :: TechEditor 0.3.1

 • общие улучшения и исправления программы
 • добавлены новые бесплатные шаблоны
 • добавлен файл справки (промежуточная редакция)
 • добавлен инструмент "Калькулятор"
 • оптимизирована производительность программы в режиме автоматического расчета документа

06-06-2019 :: TechEditor 0.3.0

 • общие улучшения и исправления программы
 • изменение имени узла по F2 / выпадающему меню
 • новые функции для работы с алиасами и скриптовыми вставками
 • изменено представление числа в научном формате (x10n вместо E+n)
 • добавлена возможность отключать автоматический расчет документа и запускать его вручную
 • уведомление о сохранении файла
 • добавлены функции PrintError, PrintWarning, PrintHint для вывода сообщений в документе

26-05-2019 :: TechEditor 0.2.0

 • общие улучшения и исправления в работе программы
 • добавлены функции SolveGen, SolveFix, SolveExp, SolveNum для придания индивидуального форматирования отдельным числовым параметрам в документе
 • добавлены языки локализации интерфейса (en, uk, ru)
 • добавлены математические шрифты Asana Math, Latin Modern Math, XITS Math (можно установить опционально, в инсталляторе)
 • реализован механизм Drag&Drop для листов и модулей документа
 • добавлен автоматический предпросмотр формулы при наборе алиаса
 • сохраняются настройки приложения

10-05-2019 :: TechEditor 0.1.2

 • разработан инсталлятор для установки TechEditor на ПК
 • улучшена работа расчетного движка
 • улучшена работа с таблицами

TechEditor 0.1.1

 • незначительные исправления в коде
 • добавлены команды Поиск, Замена
 • улучшена работа с деревом проекта

TechEditor 0.1.0

 • добавлены функции управления точностью и форматом отображения чисел
 • реализован базовый функционал проверки орфографии
 • реализована возможность добавлять новые листы в документ

TechEditor 0.0.6

 • устранены ошибки с кодировкой текста ANSI / UNICODE
 • реализована работа со стилями текста
 • добавлены новые функции расчетного движка (функция "Дублировать в алиас")
 • добавлены математические функции (алгебра, тригонометрия)
 • незначительные исправления в коде

TechEditor 0.0.1

 • реализован базовый функционал текстового редактора
 • реализован базовый функционал автоматических расчетов

У наступних версіях буде реалізовано

 • справочные материалы, видеоуроки
 • библиотека готовых формул для TechEditor
 • работа с единицами измерения
 • визуальное отслеживание взаимосвязей в формулах, отладка и отслеживание значений в параметрах
 • графики, визуализация данных
 • статистические расчеты
 • и многое другое
Tags:

Володимир
Служба підтримки

Вітаю! Маєте питання? Напишіть мені у месенджері, спробую допомогти)

Почати спілкування через

Dystlab Store - магазин для инженеров

Онлайн-магазин для інженерів Dystlab Store. Купити готовий проект, скачати креслення, шаблон розрахунку. Професійний технічний контент для інженерів. Замовити розробку звіту, статті, науково-технічної документації.

Dystlab™ — торговельна марка, зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.02.2018, свідоцтво № 238304. Власник: фізична особа-підприємець Артьомов В. Є., ЄДРПОУ/ІНН: 3003314690.

Viber / WhatsApp / Phone #1:
+38 095 812 2046

Telegram:
t.me/dystlab_store

innot needed textfoanother not needed text@dystlabdummy text.store

Visa MasterCard | DS.Store
Visa MasterCard | DS.Store

© Copyright 2020 Dystlab™, Ukraine. All rights reserved.

Search